I 2019 kjøpte Hobbelstad & Rønning AS et tomteområde på Loesmoen i Hokksund på 7,5 mål hvor vi ønsker å utvikle med fortetting av leiligheter. Loesmoen har blitt et attraktivt område med med nytt idrettsanlegg og nærhet til kollektivtrafikk. Vi ser frem til å jobbe med prosjektet og vil starte reguleringsarbeidet i løpet 2020.