Om oss

Hobbelstad & Rønning er en familieeid lokalforankret entreprenør, eiendomsutvikler og eiendomsforvalter med historie helt fra oppstarten i 1947. Gjennom over 70 år i byggebransjen har vi opparbeidet oss solid kompetanse som en totalentreprenør for næring, industri og – boligbygg. Bedriften teller i dag 17 ansatte inkludert 12 fagarbeidere  med bred erfaring og fagbrev innen tømring, forskaling, armering og muring.Dyktige og stabile medarbeidere bidrar sterkt til at viktige tradisjoner ivaretas og at det kontinuerlig og aktivt jobbes med å kunne gi kundene et optimalt bygg. 

 

Hobbelstad & Rønning AS er rotfestet i Øvre Eiker. Med sin historie, i kombinasjon med solid økonomi og eierskap til sentrale tomter, har selskapet gjennomført flere større prosjekter i egenregi, og opparbeidet seg høy kompetanse innen arealplanlegging, reguleringsarbeider, prosjektledelse og utførelse. Selskapets jobber for å levere på gode verdier som kvalitet, samarbeid og ærlighet.