TYPE

Lager/Industri

ETASJER

1

OPPFØRT

2014

AREAL NÆRING

2000 kvm

Beskrivelse: 

Bygget er oppført i stål med sandwichelementer med betongplate på mark. Benyttes i dag som en kombinasjon av produksjonshall for veggelementer og lager for Hobbelstad & Rønning AS. Bygget er utstyrt med traverskran og jigg for produksjon av veggelementer opp til 12 meter. 

Adresse: Loe Bruk 11, 3300 Hokksund.